Сътрудничеството в областта на борбата с трафика на деца и хора обсъждат български и френски спецалисти

22.06.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, посланикът на Република Франция н.пр. Ксавие Лапер дьо Кабан и секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора г-жа Камелия Димитрова откриха заседанието на работната група „Френско-българското сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора“ в гр. Правец.

„Основната ни задача е да стимулираме и развиваме сътрудничеството между властите по отношение на трафика на деца. Предвиждаме създаването на серия от мерки как в практически план да подпомогнем специалистите, които работят с деца след завръщането им в страната и настаняването им в кризисни центрове. Необходимо е и създаване на инструменти за подкрепа на самите деца, докато са настанени в услугата и след напускането й“, заяви г-жа Кънева. Тя подчерта, че трябва да се направят оценки на всички момчета и момичета, станали жертви на трафик. По този начин ще се гарантира, че ще получат адекватна и ефективна помощ за преодоляване на травмата. „Вярвам, че чрез сътрудничеството си и с френските власти ще променим живота на децата, попаднали в трафик, и ще върнем усмивките им“, допълни председателят на ДАЗД.

Посланик Кабан подчерта ключовата роля на Агенцията в борбата с трафика на деца и при осъществяване на взаимодействието с местните власти за най-доборото разрешаване на случая и връщането на децата в родината им.

Всяка година във Франция се разкриват редица случаи на трафик на деца и възрастни от български произход. Най-много са установените жертви в градовете Бордо, Тулуза и Ница, а засегнатите лица произхождат от Пазарджик, Пещера, Пловдив, Сливен и Варна.

Работната група има за цел да подобри превенцията и противодействието на случаите на трафик на деца и хора чрез по-задълбоченото опознаване на този тип престъпления, насърчаване обмена на информация и прилагане на по-ефективни процедури на сътрудничество между социалните служби, полицейските и правни органи и неправителствените организации на Франция и България.

Заседанието се организира от Посолството на Франция в сътрудничество с Националната комисия за борба с трафика на хора и Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.