С песни, рап и усмивки стартира инициативата „Деца помагат на деца“ и в Бургас

07.11.2016г.

Александра Тенева, представител на област Бургас в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, заедно със своите съученички Влъдимена Пенчева и Никол Калчева бяха посрещнати с пита, мед и шарена сол от децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Бургас. След кратката първоначалната бариера и стъписване в двора на центъра зазвучаха песни и рап изпълнения, смях и веселие.

Посещението на Александра, Влъдимена и Никол е част от инициативата „Деца помагат на деца“, която се осъществява от Съвета на децата към ДАЗД.

След веселието на двора, всички решиха да си поговорят за уроците и домашните. Младежите от Центъра споделиха своите притеснения по дадени предмети, а децата от Съвета ги посъветваха как могат да им помогнат. Размениха си взаимно телефони, уговориха се за следващи срещи, обещаха си взаимна помощ, както и да доведат свои съученици, които да се запознаят с момчетата и момичетата от Центъра.

Официални гости на събитието бяха председателя на ДАЗД Офелия Кънева, зам.-кмета на община Бургас д-р Лорис Мануелян и директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Тони Костова.

[su_slider source="media: 3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.