Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Тридесет и шестото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето се проведе в зала „Гранитна“ на Министерски съвет

11.07.2017г.

[su_slider source="media: 2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476" limit="24" link="lightbox" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Днес се проведе второто за тази година заседание на Националния съвет за закрила на детето в зала „Гранитна“ на Министерски съвет.

„Благодаря на всички присъстващи, благодаря и на вицепремиера Валери Симеонов, който в качеството си почетен председател на Националния съвет засвидетелства личния си ангажимент към тази институция. Надявам се и в бъдеще всички ние, представители на различните институции и неправителствените организации, заедно да работим за най-добрия интерес на детето“. С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева откри днешното заседание.

Госпожа Мариана Николова, началник на кабинета на Валери Симеонов, прочете от името на вицепремиера неговото послание към Националния съвет. В него се казва, че „мотивацията на всички в Националния съвет трябва да е безрезервна, защото става въпрос за нашите деца. И всички трябва задължително да взимаме под внимание и да търсим мнението на децата с таланти, на децата с увреждания, на децата сираци, на децата бежанци, на децата на България“.

На заседанието присъстваха заместник министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова, заместник министъра на младежта и спорта Ваня Колева, заместник министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, заместник министъра на културата Румен Димитров, омбудсманът Мая Манолова, Весела Караиванова – ЗА управител на НОИ, Петя Първанова, председател на ДАБ, Анна Ананиева, зам. изпълнителен директор на АСП, г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, Матейс льо Рут, представител на ВКБООН за България, д-р Надежда Тодоровска, зам. генерален директор на БЧК, доц. д-р Антоний Гълъбов, политолог и преподавател в НБУ, Виктория Иванова, секретар на Съвета на децата към ДАЗД и др. За първи път в заседанието участваха и представители на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание.

Дневния ред включваше 8 точки, а именно:

Представяне, обсъждане и приемане на Алгоритъм за работа по случаи на деца, чужденци на територията на Р България;

Представяне и обсъждане на анализ по присъединяването на Р България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето;

Представяне и одобрение на идейния проект за създаване на специализирана услуга за непридружени деца;

Информация от заседанието на Съвета на децата, проведено на 24-26 юни 2017 г. в гр. Велико Търново;

Представяне на добра практика:  фондация „Конкордия“.

С изключително динамично темпо срещата приключи в рамките на един час. Националният съвет прие изработения алгоритъм за работа по случаи на деца чужденци на територията на България. Също така се очаква до<strong> </strong>края на годината да бъде взето решение за изграждането на Център за непридружени деца бежанци у нас, който да бъде с капацитет за 50 деца, като нуждите на всяко едно от тях ще бъдат обследвани в срок между 3 и 6 месеца. Очаква се центърът да обслужва 300 деца, а финансирането за изграждането му ще бъде по линия на Норвежкия финансов механизъм.

След края на Националния съвет за закрила на детето се проведе и брифинг за журналисти.

Според Виктория Иванова, секретар на Съвета на децата, връзката учител – ученик трябва да се засили, защото децата трябва да намират подкрепа в лицето на своя учител. "Ние искаме да привлечем децата, извършващи насилие и тези, които са жертва на насилие да знаят своите права, да бъдат чути, да знаят към кого да се обърнат. И друго – искаме да насочим енергията на извършващите насилие деца в други полезни, забавни и приятни за тях дейности.“