Трифон Аврамов - председател на Държавната агенция за закрила на детето за един ден

01.06.2017г.

Десетокласникът от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” ще бъде председател на Държавната агенция за закрила на детето за един ден по покана на председателя на ДАЗД Офелия Кънева. Трифон Аврамов е представител на Съвета на децата за област Пазаржик и ще прекара Деня на детето зад бюрото на председателя на единствения специализиран координационен орган в Република България, грижещ се за правата на децата и техните семейства. Трифон ще има възможността да научи повече за структурата, функциите и цялостната дейност на ДАЗД, споделяйки лично мнение по важни въпроси, засягащи политиките за деца.

Инициативата, в която ще е включат и други негови съученици, е част от проекта  за сътворяването на "Азбуката на моите права", като част от гражданското образование и часовете по философски цикъл.

[su_slider source="media: 2631,2632,2633,2634" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.