Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Трифон Аврамов - председател на Държавната агенция за закрила на детето за един ден

01.06.2017г.

Десетокласникът от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” ще бъде председател на Държавната агенция за закрила на детето за един ден по покана на председателя на ДАЗД Офелия Кънева. Трифон Аврамов е представител на Съвета на децата за област Пазаржик и ще прекара Деня на детето зад бюрото на председателя на единствения специализиран координационен орган в Република България, грижещ се за правата на децата и техните семейства. Трифон ще има възможността да научи повече за структурата, функциите и цялостната дейност на ДАЗД, споделяйки лично мнение по важни въпроси, засягащи политиките за деца.

Инициативата, в която ще е включат и други негови съученици, е част от проекта  за сътворяването на "Азбуката на моите права", като част от гражданското образование и часовете по философски цикъл.

[su_slider source="media: 2631,2632,2633,2634" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]