Три центъра за настаняване от семеен тип за деца бяха открити в гр. Велико Търново

14.09.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов и малката Фериа прерязаха лентата на трите нови центъра за настаняване от семеен тип в града. Услугите са изградени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“.

„Деинституционализацията е процес, който започва от нас, а резултатите ще проличат през промяната в децата. Целта ни е да осигурим по-добра и по-качествена грижа за тях, те да станат част от нашето общество и да общуват свободно със своите връстници“, каза г-жа Жечева. „Правата на децата се защитават там, където живеят. Затова за нас е особено важно отношението на местната власт към тази уязвима група от обществото ни. От нашия професионализъм и умения за работа в екип зависи как те ще се интегрират“, допълни тя.

Председателят на ДАЗД благодари на кмета на Община Велико Търново и на екипите на новите социални услуги за вниманието и грижите, които полагат за децата, а на учениците пожела успех през новата учебна година.

„Нашата цел е да осигурим на децата близка до семейната среда и много социални контакти“, каза кметът Даниел Панов. Той обясни, че създаването на трите ЦНСТ е част от развитието на социалната политика на Община Велико Търново. Те са построени чрез проект „Бъдеще за всяко дете”. Общата инвестиция е в размер на 2 249 390 лв.

На церемонията присъстваха и съветниците на министър-председателя Тотьо Младенов и Свилен Нейков. „Убеден съм, че тук децата ще се чувстват по-добре и вие ще направите всичко възможно за интеграцията им“, заяви Младенов, който бе министър на труда и социалната политика по времето, когато бе приета и започна да се изпълнява Националната стратегия „Визия за деинституционализация“.

В трите центъра вече живеят 36 деца и младежи, които са изведени от домовете за деца с умствена изостаналост и за деца, лишени от родителска грижа. Част от тях изненадаха гостите си със специално подготвена празнична програма.

Новооткритите услуги са изградени в изпълнение на Операция "Да не изоставяме нито едно дете" на ОП “Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. В рамките на Операцията ДАЗД, която изпълнява Компонент 1 чрез проект „Детство за всички“, извърши оценки на потребностите на децата и младежи, активно участва в подготовката им за преместване в новите услуги и обучи екипите от специалисти, които ще полагат грижи за тях.

[su_slider source="media: 5275,5276,5277"]

</div>