Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ "ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ"

31.10.2019г.

Удължава срокът за изпращане на авторски плакати за конкурса "Пази семейството си на пътя", организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДА  БДП). Крайният срок за приемане на творбите в електронен вариант е 29.11.2019 г. (петък), като всяка от тях трябва да бъде изпратена на E-mail: sacp@sacp.government.bg

Най-добрите плакати ще бъдат представени в изложба, а след награждаването им ще бъдат разпространявани на рекламни билбордове от републиканската пътна мрежа, рекламни табла на спирките на градския транспорт в София и страната, на територията на столичното метро, ще бъдат отпечатвани върху флаери и др.

Финалистите ще бъдат избрани от представително жури, което включва членове от Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и изтъкнати художници. Освен оригиналност и творчески умения журито ще оценява и в каква степен плакатите отразяват посочените теми.

За Наградата на публиката можете да гласувате и на официалната Фейсбук страница на ДА БДП: https://www.facebook.com/StateAgencyRoadSafety/