Украйна: Комитетът на ООН призовава за прекратяване на убийствата на деца

Украйна: Комитетът на ООН призовава за прекратяване на убийствата на деца

04.03.2022г.
Най-малко 19 деца са убити и 31 ранени във въоръжените конфликти по време на руската инвазия в Украйна през последните няколко дни. Днес Комитетът на ООН по правата на детето поиска Руската федерация незабавно да прекрати своята агресия и военни действия и да спазва задълженията си за защита на децата от физическо и психологическо насилие. Комисията излезе със следното изявление:
„Децата в Украйна в момента са подложени на изключително страдание и травми. Те са убити и ранени. Те са отделени от семействата си. Домовете се разрушават. Обучението им е прекъснато. Има съобщения за атакувани училища, сиропиталища и болници. Ежедневието и рутините им са напълно разбити. В резултат на военното нападение срещу Украйна децата са изложени на крайно насилие и изпитват непоносими нива на страх и безпокойство.
 
Конвенцията за правата на детето затвърждава правата на децата на живот, оцеляване и развитие и целия набор от права на вода, храна, жилище, здраве, образование и свобода от всякакви форми на насилие. Децата имат право на грижа, помощ и закрила по всяко време. За съжаление историята многократно показва, че децата са сред най-засегнатите в ситуации на въоръжен конфликт.
Комисията по правата на детето е дълбоко обезпокоен от факта, че сериозни нарушения на правата на децата в Украйна се извършват от агресията на Руската федерация и военното нападение в Украйна в нарушение на Устава на Организацията на обединените нации. Според Службата на Върховния комисар по правата на човека между 4 часа сутринта на 24 февруари и полунощ на 3 март са регистрирани смъртта на най-малко 19 деца и нараняванията на 31 деца. Децата ще страдат от дълбоки, дълготрайни физически, психологически, емоционални и травматични поледици.
Както се подчертава в преамбюла на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на децата във въоръжени конфликти, мирът и сигурността, основани на пълно зачитане на целите и принципите, съдържащи се в Хартата, и спазването на приложимите инструменти за правата на човека са незаменим за пълната защита на децата, особено по време на въоръжени конфликти.
 
Комитетът на ООН по правата на детето настоява Руската федерация незабавно да прекрати агресията и военните действия срещу Украйна и да спазва задълженията си по Конвенцията, потвърдени от Генералния секретар на ООН за прилагане на Хартата на ООН за защита на правата на децата на най-висока степен и като най-висок приоритет."
 
 
Информацията е от Медийната секция на Службата за човешки права на ООН