Установени са груби нарушения в ЦНСТ в кв. „Княжево”

27.08.2014г.

В Центъра за настаняване от семеен тип „Света Екатерина” в столичния кв. „Княжево” са допуснати груби нарушения на пропускателния режим, с което е създаден риск за безопасността на настанените там деца. Това установи проверка от Държавната агенция за закрила на детето на действията на доставчика на социалната услуга Фондация „Надежда за малките”. Проверката бе разпоредена от председателя на ДАЗД след като в началото на м. август от Центъра изчезна и бе обявено за издирване от органите на МВР дете на 1,6 г. То е настанено от отдел „Закрила на детето“ след отказ на майката да се грижи за него.

Инспекторите на ДАЗД установиха, че в деня на изчезване на детето, персоналът е нарушил установения ред, при който се осъществяват срещи. Детето е оставено при майката си без наблюдение от страна на служител на ЦНСТ, а вратата на центъра е била отключена. По същото време в услугата са присъствали и външни лица, което е недопустимо, и нарушава утвърдените правила и процедури за работа в социалните услуги.

Инспекторите констатираха и пропуски във воденето на документацията и личните досиета на децата.

След подаване на сигнал към органите на МВР изчезналото дете е намерено, то е в добро здравословно състояние и е върнато в ЦНСТ „Св. Екатерина”.

Във връзка с установените нередности председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева поиска от изпълнителния директор на доставчика на социалната услуга Фондация „Надежда за малките” да наложи дисциплинарни наказания служителите на Центъра за настаняване от семеен тип „Света Екатерина”, допуснали грубите нарушения.