Установени са груби нарушения в ЦНСТ в кв. „Княжево”

27.08.2014г.

В Центъра за настаняване от семеен тип „Света Екатерина” в столичния кв. „Княжево” са допуснати груби нарушения на пропускателния режим, с което е създаден риск за безопасността на настанените там деца. Това установи проверка от Държавната агенция за закрила на детето на действията на доставчика на социалната услуга Фондация „Надежда за малките”. Проверката бе разпоредена от председателя на ДАЗД след като в началото на м. август от Центъра изчезна и бе обявено за издирване от органите на МВР дете на 1,6 г. То е настанено от отдел „Закрила на детето“ след отказ на майката да се грижи за него.

Инспекторите на ДАЗД установиха, че в деня на изчезване на детето, персоналът е нарушил установения ред, при който се осъществяват срещи. Детето е оставено при майката си без наблюдение от страна на служител на ЦНСТ, а вратата на центъра е била отключена. По същото време в услугата са присъствали и външни лица, което е недопустимо, и нарушава утвърдените правила и процедури за работа в социалните услуги.

Инспекторите констатираха и пропуски във воденето на документацията и личните досиета на децата.

След подаване на сигнал към органите на МВР изчезналото дете е намерено, то е в добро здравословно състояние и е върнато в ЦНСТ „Св. Екатерина”.

Във връзка с установените нередности председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева поиска от изпълнителния директор на доставчика на социалната услуга Фондация „Надежда за малките” да наложи дисциплинарни наказания служителите на Центъра за настаняване от семеен тип „Света Екатерина”, допуснали грубите нарушения.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.