УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В XII ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В XII ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

02.04.2019г.

Европейският форум за правата на детето е конференция, която се организира ежегодно от Европейската Комисия. Тя събира заедно представители от страните на ЕС, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Западните Балкани; международни организации, неправителствени организации, детски омбудсмани, практици, учени, европейски институции и агенции за промоция на добри практики за правата на децата.

284-ма експерти е общият брой на делегатите. България участва с 4-ма делегати на срещата, 2-ма от които представляват Държавната агенция за закрила на детето: председателят – д-р Елеонора Лилова и началникът на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“ – г-жа Милена Дянкова. Другите представители за страната са г-жа Мария Брестничка от Национална мрежа за децата и г-жа Антоанета Ненкова-Лалова от Български хелзингски комитет.

Тазгодишният форум е озаглавен: Къде сме и къде искаме да отидем. Той ще даде възможност на участниците да използват постигнатото от ЕС по отношение правата на децата, както и да бъде отправен поглед напред, като се идентифицират приоритетните области за бъдещата работа по укрепване на закрилата правата на децата в общността.

Първият ден на събитието (2-ри април) се открива с пленарна сесия на високо равнище, която ще даде възможност на участниците да се възползват от днешната ситуация в закрилата и правата на децата в ЕС, с ясен фокус към постигнатото и анализ, къде прогресът може да бъде подчертан.

Акцентът тук пада върху три паралелни сесии, засягащи три широки теми и приоритетни подтеми:  „Закрила на децата в миграция“, „Правата на децата в променящия се дигитален свят“ и „Участието на децата и младите хора в политическия и демократичен живот на ЕС“.

Главната цел на срещата е съвместното отразяване на настоящата ситуация за популяризирането и закрилата правата на децата в ЕС, както и обмена на информация, що се отнася до бъдещата дейност на организациите на европейско ниво. В допълнение форумът ще допринесе за:

• Насърчаване на общото разбиране на европейските и международни правни рамки, стандарти и политики.

• Вслушване в гласа на децата, засегнати от обсъжданите ситуации и включването на млади хора с директен опит в панелните  дискусии.

• Обмяна на експертен опит между участниците и внимателно изслушване на практиците, работещи на терен, за по-добро информиране на политиките и практиките.

• Набиране и разпространение на добри и обещаващи практики и надграждане върху тях, за справяне с настоящи и бъдещи предизвикателства.

• Насърчаване на взаимодействието между участниците във форума, както и общуването след него.

Тазгодишната платформа се старае да преодолее празнините между различните области и услуги, които засягат ежедневния живот на децата. В този контекст, всички дискусии са подплатени с десетте принципа на интегрирани системи за закрила на детето, формулирани на Деветия Европейски форум за правата на детето през 2015 г. От участниците се очаква да прилагат и спазват подхода за правата на детето в техните изказвания, както и да отправят предложения за бъдещи дейности. Фокусът на работата е поставен върху принципа за най-добрия интерес на детето и следва да бъде от първостепенна важност във всички действия или решения, засягащи децата.