Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

УЧЕНИЦИ ГОСТУВАХА НА ВАСИЛИЦА В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

14.01.2020г.

Тази година над 300 ученици от 37 училища от цялата страна посетиха град София на 14-ти януари, за да донесат магическия дух на празника Василица. Те показаха богатството на ромската култура и нейната връзка с културата на другите етноси в България. За тях вратите си отвориха национални институции и дипломатически мисии, като лично ги посрещнаха лицата, които ги представляват.

По повод празника в Държавната агенция за закрила на детето гостуваха ученици от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в Столичния квартал Факултета. Момичета и момчета на възраст от 8 до 13 години  бяха придружени от свои учители, както и от представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

С усмивки на лица те поздравиха председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и служителите на ДАЗД с вълнуваща програма от музикални изпълнения и наричания. Гостите разказаха за празника, наричан още „Банго Васили“, който се празнува от всички ромски групи в България и е известен като "ромската Нова година". Този ден се явява основен празник, съизмерим единствено с Гергьовден.

Д-р Лилова проведе и работна среща с г-жа Теодора Крумова – програмен директор на Център „Амалипе” и г-н Валери Леков – технически сътрудник в Центъра, както и с директора на училището г-жа Лава Коцева и зам.-директора г-жа Галина Тимова. Обсъдени бяха възможностите за предстоящи проекти и бъдещи съвместни инициативи. В основните акценти по време на срещата наред със стимулирането на младите роми за включване в образователната система бе и темата за обединяване  на усилията за превенция на ранните бракове и дейността на ромските ученически парламенти.