Учителите не сигнализират за насилие на телефон 116 111

27.06.2010г.

Педагозите не разпознават насилието в училище и затова не сигнализират за него на горещата телефонна линия 116 111. Това заяви заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов по време на заключителната среща по проекта „Приятели срещу насилието” на Европейския институт. Обажданията от учители са под 1 % от всички 58 000.

Насилието върху деца е повод за 10 % от обажданията на Националната телефонна линия за деца в риск. Споделените случаи са най-често в семейството и в училище.

Най-активни в обажданията са момичетата в тийнейджърска възраст (75%), които търсят консултации за емоционални проблеми като:

  • прекъсване на връзката с любим човек;
  • изневяра във връзката;
  • първи влюбвания и как да признаят чувствата си;
  • конфликти с приятели, отхвърляне от съученици.

Други важни въпроси, по които се търси помощ на телефон 116 111, са семейните проблеми (развод на родителите, конфликти между поколенията, мъка на децата по родители, които са в чужбина).

За проблеми с учителите и с успеха в училище се обаждат предимно по-малките деца (до 12-годишна възраст).

На днешната среща бяха представени резултатите от проведените в рамките на проекта „Приятели срещу насилието” дейности. Обсъдени бяха мненията и предложенията на учениците за справяне с проблема с насилието: необходимост от повече информация; превенция на насилието вкъщи и в училище и развиване на повече извънкласни занимания.

Психологът Иван Игов представи и новия вид насилие сред подрастващите – кибертормоз. По своите характеристики той е тотален, анонимен, разкрепостен, непознат на възрастните и поради тази причина – повсеместен. За да се противостои на тази тенденция трябва да се повиши чувствителността към кибер тормоза, да се проведе интервенция на няколко нива – родители, учители, деца, както и да се провеждат специализирани часове по тази проблематика.

Проектът „Приятели срещу насилието” е финансиран от държавния бюджет на Република България за 2009 г. Основна цел на инициативата е да изгради, утвърди и разпространи ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие сред децата и младежите и да насърчи редовен диалог между младите хора и институциите и организациите, работещи в сферата на борба с насилието.