Фахредин Фаредин е новият председател на Съвета на децата

03.06.2015г.

Фахредин Фаредин - представител на Област Разград е новият председател на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Той бе избран единодушно днес от членовете на Съвета. Негов заместник ще е най-младият представител на децата – 14-годишната Йоана Захариева от Област Перник. За секретар е избрана Михаела Романова от Област Велико Търново – нов член на Съвета.

Съветът на децата реши да инициира провеждане на лятна кампания „Безопасно и здравословно лято”. До края на юни ще бъде направен календар на кампанията на областно и общинско ниво, който ще обхване периода юли – август.

Започва подготовката и на „Седмицата на правата на детето”, която ще се проведе в цялата страна в периода 16 – 20 ноември 2015 г. В нея ще бъдат предприети инициативи за популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на детето. „Седмицата на правата на детето” ще бъде координирана на областно ниво от представителя на Съвета за съответната област.

През следващата седмица членовете на консултативния орган на ДАЗД ще запознаят връстниците си и представителите на местните власти с приетото на вчерашното заседание обръщение към институциите.

Всеки член на Съвета на децата ще запознае връстниците си и представителите на регионалните власти с решенията от заседанието на Съвета, проведено на 1 юни.

16-годишният Фахредин Фаредин е член на Съвета на децата с втори мандат. През предишния си мандат той беше негов зам.-председател. От 2012 г. е председател на Общинския детски съвет в град Разград. Той е един от най-активните и инициативни членове на съвета.

Преминал е и обучение за „Детски защитник на детските права” в Европейския младежки център към Съвета на Европа в гр. Будапеща /Унгария/.