Френският психолог Жулиен Лекубен са срещна с екипите на новите социални услуги за деца в област Велико Търново

11.02.2015г.

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8">
<div class="single_news">

От днес до 15 февруари в град Велико Търново се провежда международна конференция на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността”.

Участие във форума ще вземат председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева,  представители на общините от Северен централен регион – Горна Оряховица, Лясковец, Севлиево, Габрово, Трявна, Дряново, Павликени, Исперих, Стражица, Свищов, Полски Тръмбеш, Разград, Русе, Силистра, Главиница, социалните услуги за деца и младежи, неправителствени организации и институции, свързани с процеса на деинституционализация.

Специален гост – лектор е Жулиен Лекубен – френски експерт по психология на увреждането и специален педагог – възпитател в Медико–педагогическия институт – Куртил, Белгия. Той ще сподели опита си в работата с деца с психични страдания и ще обсъди конкретни казуси на деца и младежи с персонала, който се грижи за тях в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в изпълнение на Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Г-н Лекубен ще представи пред българските си колеги модели и възможни решения за справяне с агресивно и проблемно поведение на деца и младежи.

По време на форума регионалните екипи по деинституционализация от областите Велико Търново, Раязград и Силистра ще споделят опита си в работата с децата и младежите в новите резидентни услуги, ще бъдат дискутирани добрите практики и предизвикателствата в прехода от институционална грижа  към грижа в общността.

Целта на конференцията е да бъде подпомогнат процеса на създаване на модели за работа с деца и младежи с тежки физически и психически увреждания, настанени в новите социални услуги.

Това е третата от поредицата срещи, които ще се състоят в шестте района за планиране в България. Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

[su_slider source="media: 5601"]

</div>
</div>