Футболен турнир за деца на Празника на детето

30.05.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) организира футболен турнир по повод на Международния ден на детето. В състезанието ще участват ученици от столични училища и техни връстници, лишени от родителски грижи. На 1 юни, петък, от 10:00 часа на стадион „Академик 4. километър“ ще излязат отборите на Българска спортна федерация за деца и младежи в риск, ФК „Конкордия“ и ФК „Национал“. Наградите на победителите ще бъдат връчени от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, Петър Хубчев, треньор на Националния отбор по футрол и известни български футболисти, от 12:30 часа. Партньори на инициативата са Министерството на младежта и спорта и Българският футболен съюз. Събитието е част от мероприятията, с които Държавната агенция отбелязва Празника на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.