Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ЦНСТ с. Атия – ново качество на живот за децата и младежите с увреждания

04.05.2016г.

На нея управителят на Къщата, както всички вече наричат ЦНСТ-то, г-жа Лидия Дикова представи развитието на всяко от децата и младежите след напускането на вече закритите специализирани институции за деца с увреждания. Центърът бе създаден преди три години в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в РБългария“ и в него живеят 14 деца.

Дикова разказа за срещите на децата с техните родители, братя и сестри, за новите им умения и любимите им занимания, за екскурзиите и срещите им с нови приятели, за напредъка им в усвояването на знания, както и във включването им в дейности като пазаруване, готвене и други.

Постигнатото е резултат от изключителната подкрепа на ДАЗД, РЕД, община Созопол, екипа на проекта и обществеността на Созопол, Атия, Росен, Черноморец. Мечтите на нашите деца,  за които се грижат всички в община Созопол полетяха като птиците, с вяра и надежда за истинско детство, каза г-жа Дикова.

Вижте усмихнатите лица на Мартин и Маринка, на Сийка, Янко и останалите момчета и момичета от ЦНСТ с. Атия.

[su_slider source="media: 4805,4806"]