ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БУДИТЕЛИ!

01.11.2017г.

Има хора чисти, хора в чиято душа звуците на времето отекват. Има хора, чиято мисия е да будят заспалите, да дават кураж на отчаяните, да подкрепят падналите. Има хора, които непрекъснато издигат високо във високото морални ценности, любов към родина, Има хора, които непрекъснато ни напомнят да останем Хора, колкото и трудно да е. Има Хора- Камбани, техния звън буди съвести, привързаности, разрушава обвързаности. Чувате ли? Те звънят! Честит празник на будителите! Честит празник на слушащите! Да ги има!

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.