ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БУДИТЕЛИ!

01.11.2017г.

Има хора чисти, хора в чиято душа звуците на времето отекват. Има хора, чиято мисия е да будят заспалите, да дават кураж на отчаяните, да подкрепят падналите. Има хора, които непрекъснато издигат високо във високото морални ценности, любов към родина, Има хора, които непрекъснато ни напомнят да останем Хора, колкото и трудно да е. Има Хора- Камбани, техния звън буди съвести, привързаности, разрушава обвързаности. Чувате ли? Те звънят! Честит празник на будителите! Честит празник на слушащите! Да ги има!