Честит 8. март!

08.03.2018г.

Скъпи жени,

Позволете ми да ви поздравя с Международния ден на жената! Пожелавам ви да бъдете нежни и усмихнати, за да е по-красив светът, в който живеем; грижовни съпруги и майки; отговорни служители, творящи добро за всички деца в България.

Нека всяко дете се чувства сигурно, спокойно и обичано!

От нас зависи по-доброто им бъдеще, нека се трудим за него!

Честит празник!

д-р Елеонора Лилова

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.