Четири нови социални услуги за деца бяха открити в Община Мездра

26.02.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева участва в официалното откриване на четирите нови социални услуги за деца в град Мездра. На церемонията присъстваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, нейният заместник и бивш кмет на Община Мездра Иван Аспарухов, заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и инж. Николинка Кътовска – и.д. кмет на Община Мездра.

Г-жа Жечева благодари на всички, работили за осигуряването на по-добри условия за живот и развитие на децата от институции. „Мездра е един пример как с усилията на държавната, местната власт и обществото можем да постигнем основните цели, които постави през 2010 г. Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", заяви председателят на ДАЗД. „В изпълнение на тази стратегия 1700 деца от институции получиха нова грижа, която им дава възможност за по-добро образование, по-добро здравеопазване и интеграция в обществото”, допълни тя.

В новоизградените услуги в Община Мездра вече са настанени общо 40 деца и младежи. В два от центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и в защитеното жилище живеят момчета и момичета от домовете за деца с увреждания в Мездра, Берковица и Търнава, а в третото ЦНСТ се отглеждат 8 млади хора от домове за деца, лишени от родителска грижа.

За да покажат промяната в своето ежедневие и да поздравят своите гости децата и младежите от новите услуги бяха подготвили концертна програма.

Четирите услуги в Община Мездра са изградени в изпълнение на Операция "Да не изоставяме нито едно дете" на ОП “Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. В рамките на Операцията ДАЗД, която изпълнява Компонент 1 чрез проект „Детство за всички“, извърши оценки на потребностите на децата и младежи, активно участва в подготовката им за преместване в новите услуги и обучи екипите от специалисти, които ще полагат грижи за тях.

[su_slider source="media: 5528,5530"]

</div>