Членовете на Съвета на децата ще участват в изпълнението на проекта “NetАларама”

22.04.2010г.

Членовете на Съвета на децата към ДАЗД обсъдиха на редовното си заседание днес възможностите за участие в проекта “NetАларама”.

“NetАларма” има за цел да стимулира диалог между децата и младите хора в България за споделяне на добрите практики в културата на оn-line общуването – за по-малко агресия, за повече сигурност, за разумно използване на интернет ресурсите.

Децата предложиха разнообразни начини за разпространение на полезна информация за безопасно използване на интернет и споделиха добри практики. Вниманието си те фокусираха и върху необходимостта да се работи “с” и “за” информиране на родителите и възрастните. Дейностите по изпълнение на проекта ще се осъществяват в специално разработеното виртуално “работно пространство” за децата от Съвета.

“NetАларма” е платформа за безопасна и комфортна on-line среда, създадена и подкрепяна от Microsoft България.