Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Членове на обществени съвети и настоятелства от столични училища дадоха предложения по новата Национална стратегия за детето

10.10.2018г.

„Гласът на родителите е изключително важно да бъде чут и взет предвид в процеса на създаване на новата Национална стратегия за детето. Вие сте хората, които сте най-близо до тези, за които създаваме този документ, и знаете какво е най-добро за тях“. С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова откри консултативната среща с представители на обществени съвети и училищни настоятелства на столични образователни институции (детски градини и училища).

Форумът беше организиран в сътрудничество с д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието, София-град. Тя благодари на присъстващите и подчерта, че е необходимо да се развива комуникацията между семейството и учителите, за да може младите хора да харесват обучението и да не отпадат от училище. „Подготвяните политики в новата Национална стратегия за детето ще допринесат за по-добрата координация и взаимодействие, тъй като са пряко свързани с образователната среда. Ние градим мостове на доверие и вървим заедно по пътя в името на децата“, допълни д-р Кастрева.

Темите, които участниците в срещата обсъждаха в малки групи, бяха свързани с приоритетните области на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. – „Здраве (физическо, психическо и социално благополучие на децата) и здравословен начин на живот“, „Качествено образование“, „Подкрепа на семейството“, „Отдих и свободно време на децата“, „Сигурна и безопасна среда, превенция на насилието и достъп до правосъдие“.

Представителите на обществените съвети и училищните настоятелства се обединиха около важността за създаване на среда, която ще подкрепя и гарантира правата на децата и ще развива талантите им, но ще помогне и на родителите да обогатят своите знания и умения за полагане на по-добри и пълноценни грижи. „Ние, възрастните, сме тези, които допринасят децата ни да растат като отговорни граждани“, обобщи г-жа Цвета Брестничка – председател на Управителния съвет на Асоциация „Родители“.

Участниците дадоха предложения за мерки, които да допринесат и за засилване на връзката между родителите, образователната среда и социалната система: широка достъпност до социални услуги, организиране на училища за родителство и центрове за подкрепа, активизиране на физическата активност и организиране на свободното време на децата и семействата, развитие на предприемачеството и доброволчеството сред младите хора.

Мненията на родителите ще бъдат представени за обсъждане на междуведомствените групи, ангажирани с процеса на създаване на новата Национална стратегия за детето.