Член на Съвета на децата към ДАЗД бе избран за председател на Общинския детски и младежки съвет в гр. Сливен

24.11.2015г.

<div class="single_news">

Представителят на младите хора от Област Сливен в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето Неделина Павлова, бе избрана за председател на Общинския детски и младежки съвет за учебната 2015/2016 година. Тя получи знака на властта от кмета на община Сливен Стефан Радев.

Неделина е член на консултативния детски орган на ДАЗД от началото на 2015 г. Тя е ученичка в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" – гр. Сливен.

„Като председател на Общинския съвет ще работя за това, всеки ученик да познава правата си, да се подобри комуникацията между младите хора и община Сливен, както и да се даде възможност на децата при вземане на важни решения за разработването на бъдещи проекти и инициативи“, заяви Неделина. Тя допълни, че ще продължи да обменя идеи с останалите членове на Съвета на децата към ДАЗД и да търси нови възможности за реализирането на кампании, които имат за цел да популяризират Конвенцията на ООН за правата на децата и начините за развитие на младите хора в Сливен.

Изборът на нов председател на Общински детски и младежки съвет гр. Сливен се проведе с тайно гласуване, в което участваха председатели, заместник-председатели и членове на училищните съвети.

Общинският детски и младежки съвет в град Сливен бе създаден в резултат на изпълнението на проект за насърчаване на детското участие на местно ниво, подкрепен от ДАЗД и УНИЦЕФ, и реализиран от Фондация "Партньори - България".

[su_slider source="media: 5165,5166"]

</div>