Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Член на Съвета на децата участва в ІХ-ия младежки форум на ЮНЕСКО в Париж

03.11.2015г.

<div class="single_news">

„Всички млади хора трябва да имат достъп до качествено образование, което ще ни подготви за реалния живот. Какво става с младите хора със затруднения след училище? Защо се мъчим толкова много да завършим нормално училище като после нямаме бъдеще?! Как да бъдем полезни и да сме част от промяната, която се очаква от младите хора?“<em> – </em>това бяха част от въпросите, които Велико Великов – представител на гласа на младите хора от Област Варна в Съвета на децата към ДАЗД и член на групата на Лумос за млади самозастъпници с интелектуални затруднения, постави по време на ІХ-ия младежки форум на ЮНЕСКО в Париж /26-29 октомври 2015 г./.

Той участва в сесията „Създаване на мостове за интеграция“, чиято цел бе да демонстрира, че младите хора със затруднения трябва да се чуват и да решават за себе си; да няма бариери пред децата и младежите да са част от общността; да повишим информираността за процеса на деинституционализация и връзката му с детското и младежко участие на децата със затруднения.

Пред участниците в международния форум Велико разказа за дейността си в консултативния орган към ДАЗД. „Горд съм, че ме избраха за член на Съвета на децата. По този начин мога да общувам със свои връстници от цяла България и чрез тях да се застъпвам за правата на децата с интелектуални затруднения“, заяви той.

„Участвам в ІХ-ия младежки форум и от името на най-уязвимите деца и младежи с увреждания – тези, които са настанени в специализирани институции. Те имат същите права като всички нас в залата, но се нуждаят от подкрепа, за да сме заедно“, заяви Велико. В подготовката си за срещата в Париж той бе подкрепен от британската неправителствена организация „Лумос“.

<em>Младежкия форум на ЮНЕСКО е създаден през 1999 година, за да сближи работата на организацията с реалността на младежките проблеми и организации. Той разглежда възможностите за младите хора, като глобални граждани, да участват в създаването на едно устойчиво общество, разглеждайки социални, екологични, политически и икономически теми.</em>

[su_slider source="media: 5212"]

</div>