Чрез Националната информационна система ще изведем децата на светло, заяви председателят на Държавна агенция за закрила на детето.

17.10.2017г.

На XII Годишна среща на местните власти, г-жа Офелия Кънева запозна аудиторията с важността от изграждането на Национална информационна система за деца в България, която е регламентирана от нашето законодателство още през 2008г. Председателят на Държавната агенция презентира своята визия, както и сподели решимостта си да направи възможното Националната информационна система да стане факт.