Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Чрез Националната информационна система ще изведем децата на светло, заяви председателят на Държавна агенция за закрила на детето.

17.10.2017г.

На XII Годишна среща на местните власти, г-жа Офелия Кънева запозна аудиторията с важността от изграждането на Национална информационна система за деца в България, която е регламентирана от нашето законодателство още през 2008г. Председателят на Държавната агенция презентира своята визия, както и сподели решимостта си да направи възможното Националната информационна система да стане факт.