Шест български града с „Дърво на правата на децата“ на 20 ноември

19.11.2015г.

<div class="single_news">

„Дърво на правата на децата“ ще украсят членове на Съвета на децата заедно със свои връстници в София и още 5 областни града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Враца, <strong>на 20 ноември, петък.</strong> Така ще завърши Седмицата на правата на децата, която детският консултативен орган на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ организира по повод 26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

В <strong>10.00 часа</strong> <strong>в столичното 51-во СОУ „Елисавета Багряна“,</strong> <em>кв. Лагера</em>, председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева, Йоана Захариева – заместник-председател на Съвета на децата, и Енрико Горанов – представител на гласа на младите хора от гр. София, заедно с ръководството и ученици от училището ще украсят своето дърво с хартиени лястовици. Разноцветните птици са изработени от момчетата и момичетата от 51-во СОУ и носят посланията им за правата на децата.

От <strong>10.00 часа</strong> пред сградата на Общината започва флаш мобът „Дърво на правата на децата“ <strong>в гр. Враца</strong>, организиран от Ива Георгиева – член на Съвета от Област Враца. В него ще се включат ученици от Начално училище "Св. Софроний Врачански" и Начално училище "Иванчо Младенов".

В <strong>гр. Варна от 10.30 часа</strong> младите хора от СОУ „Св. Климент Охридски“ и Велико Великов – представител на децата от областта в Съвета, ще украсят с посланията си „Кривото дърво“ в Морската градина.

От <strong>15.30 часа на пл. „Свобода“ в гр. Русе</strong> членът на консултативния орган на ДАЗД от областта Живомир Николов и ученици от няколко училища ще превърнат едно обикновено дърво в „Дърво на правата на децата“.

Град Пловдив също ще има свое „Дърво на правата на децата“. <strong>От 13.00 часа в </strong><strong>парк „Цар Симеоновата градина“</strong> Стоян Гечков – представител на Съвета на децата от областта, и момчета и момичета от Центъра за социализация и интеграция на деца от рискови групи ще създадат място, което да напомня на всички за правата на децата.

В <strong>гр. Бургас</strong> лястовичките с послания от Конвенцията на ООН за правата на детето на учениците от ОУ „П.Р. Славейков“ ще украсят <strong>в 11.00 часа</strong> дърво в центъра на града.

Проявите на Съвета на децата се организират с подкрепата на Държавната агенция за закрила на детето и нейните териториални отдели.

</div>