Шест години Национална телефонна линия за деца

04.11.2015г.

<div class="single_news">

На 5 ноември 2015 г. Националната телефонна линия за деца 116 111 навършва 6 години, период, в който линията получи популярност, нарасна доверието в нея.

От началото на функционирането й до момента позвъняванията на тел. 116 111 са над 550 000, проведени са над 100 000 консултации. Подадени са над 2260 сигнала към органите за закрила на детето, броят на сигналите, които постъпват месечно, се е увеличил около три пъти. Най-често те са свързани с насилие над деца. Данните сочат, че децата често са както директни жертви на насилие в семейството, така и свидетели на домашно насилие между възрастните. На тел. 116111 постъпва информация и за други рискови фактори - пренебрегване, отпадане от образователната система, ранни бракове.

Линията функционира като източник на емоционална подкрепа и на информация, от една страна, и от друга като бърз вход към системата за закрила на детето у нас, на който може да се направи бърза оценка и да се предприеме спешно пренасочване на случая за работа на място.

При всеки разговор консултантите на линията извършват оценка съществува ли риск за дете, и ако се установи такъв сигнализират органите за закрила на детето. В тези случаи, за да се осигури помощ и закрила за детето, се допуска излизане от анонимност.

Деца от цялата страна търсят помощ за множество проблеми: в семейството, с връстниците, в училище, за насилие или трудни житейски ситуации като раздяла с любим човек, развод в семейството. Често на тел. 116 111 звънят деца от специализирани институции, които се сблъскват с множество различни проблеми и травми в своето израстване, имат силна потребност да споделят, нуждаят се от подкрепа.

Телефон 116 111 е на разположение и на родители или други възрастни, които желаят да обсъдят проблем, свързан с дете, да получат подкрепа във връзка с отглеждането на децата, да бъдат насочени към подходяща социална услуга или програма или да съобщят информация за дете в риск.

Във връзка с нарастващото търсене на услугата през пролетта на 2015г. Държавната агенция за закрила на детето увеличи капацитета на линията с още едно консултантско място, което дава възможност да се приемат повече обаждания.

Освен по телефона, консултиране се осъществява и по и-мейл през електронната страница на линията: <a href="http://www.116111.bg/&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.116111.bg</a&gt;

<em>Националната телефонна линия за деца 116 111 е открита на 5 ноември 2009 г. тя е денонощна и безплатна.</em>

<em>Линията консултира, информира и предоставя подкрепа по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. На тел. 116 111 децата могат да разговарят със специално подбрани и обучени специалисти - детски и клинични психолози, социални педагози, социални работници </em>

<em>Водещи принципи на линията са анонимността и конфиденциалността. </em>

</div>