„Всички институции и организации можем да работим съвместно в интерес на българското образование“, заяви д-р Лилова

15.03.2019г.

Председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на тържественото откриване на Международното изложение „Образование без граници“, което се състоя на 15-ти март 2019 г. в София, НДК. Изложението „Образование без граници“ е създадено през 2009 г. и е единственото изложение в страната, което обединява двата сектора – образование и кариера на едно място. Традиционно събитието привлича голям брой български училища, университети и фирми, както и участници от цял свят. Събитието се посещава от хиляди ученици, студенти, младежи, родители и общественици, професионалисти и експерти в съответните области.

В словото си д-р Лилова се обърна към организаторите, гостите и участниците в изложението с думите: „За мен е чест да Ви приветствам на откриването на пролетното издание на изложението „Образование без граници“ и на кариерния форум „Образование и кариера“. Образованието е богатство, а неговото прилагане – съвършенство, гласи една мъдрост. Настоящото изложение е убедително доказателство за това, защото съчетава в себе си възможности за качествено образование и професионална реализация. Адмирирам амбициозната цел, която си поставяте с тази инициатива, а именно – младите и квалифицираните хора да останат в България, както и да насърчавате висококвалифицираните наши сънародници от чужбина да се връщат в родината. Това е високоблагородна и родолюбива кауза, която ДАЗД подкрепя.

Ангажиментът на държавата и обществото за изграждане на образователна среда, стимулираща разгръщането на потенциала на всяко дете, подготовката му за живот и реализация в свят, изпълнен с непознати предизвикателства, са изведени на преден план в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г., разработена от ДАЗД. В нея се предвижда децата да формират умения, които да им позволят да са справят с предизвикателствата на динамично променящата се среда в 21. век, в това число умения за работа в дигитална среда, критично мислене, отговорно поведение, социална адаптация и междукултурно общуване.  

Тези приоритети виждам, че са залегнали и в основата на Вашия проект и изложението, което още веднъж показва, че можем всички институции и организации да работим съвместно в интерес на българското образование и за реализацията на бъдещите поколения по най-добрия начин.

В контекста на Световния ден на потребителя – 15-ти март и на гореспоменатите умения при децата за работа в дигитална среда, бих искала да Ви поканя да разгледате, след официалното откриване, изложбата на плакати на ученици от Националния конкурс „Безопасност на децата в дигитална среда“, проведен през 2018 г. Конкурсът е организиран от Държавната агенция за закрила на детето и Националната художествена гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив за плакат на тема „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“. В утрешния ден млад и талантлив ученик от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ от Димитровград ще представи мобилното приложение за безопасен интернет, създадено за деца, в конкурса на ДАЗД и „Булбера.“

Сред официалните гости на събитието бяха още: вицепрезидентът на РБ - Илияна Йотова, зам.-министърът на труда и социалната политика – д-р Султанка Петрова, зам.-министърът на финансите – Маринела Петрова, представители на Министерството на туризма, посланиците на Русия, Сърбия, Дания, Пакистан, Палестина, Саудитска Арабия и др.