„Нека не делим децата на деца-бежанци, деца-роми, деца в неравностойно положение. Децата са деца“

09.08.2016г.

Това заяви зам. председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Велина Белева на организирана дискусия за правата на непридружените деца-бежанци от омбудсманът Мая Манолова. На срещата присъстваха представители на всички държавни институции и неправителствени организации, работещи в областта на защита правата на децата.

„Получихме сигнали за каналджийство и за трафик на непридружени деца- бежанци. Абсурдно е институциите да сме просто наблюдатели, за това как деца влизат нелегално в България и след това потъват в тъмните канали отново през границата в неизвестна посока", каза Манолова.

Да има специални помещения за деца-бежанци, които са без придружител, както и психолог на разположение 24 часа. Около това предложение се обединиха г-жа Манолова и г-жа Линда Ауанис от Съвета на жените бежанки в България.

Според г-жа Белева, обаче „предложението на г-н Богданов от Национална мрежа за децата, относно настаняването на децата-бежанци в приемни семейства, е по-добрият вариант, отколкото създаването на обособени помещения“.

„Държавната агенция за закрила на детето редовно е осъществявала проверки и е давала съответните предписания към институциите, но за съжаление проблемите продължават да съществуват. Като основен орган по закрила на децата ние ясно си даваме сметка, че към децата-бежанци сме длъжници и за това съвсем отговорно се ангажираме да направим необходимите стъпки по разрешаване на проблемите по най-добрия за тях начин“ допълни г-жа Белева.[su_slider source="media: 4303,4304,4305,4306"]