„Силата на родителството и благосъстоянието на децата“ Към засилване на подкрепата за родителите в грижите за децата

31.05.2018г.

София, 31 май 2018 г. – Днес, в гр. София по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“ се проведе среща–дискусия, посветена на значението на подкрепата за родителството за осигуряване благосъстоянието на децата. Срещата се организира в навечерието на 1 юни, когато в България и много страни се отбелязва Международният ден на детето. През 2012 г. Общото събрание на ООН обявява този ден и за Международен ден на родителите, за да подчертае изключителната роля и усилия на родителите за благоденствието и реализиране правата на децата. Представители на държавни институции, общински администрации, неправителствени организации, академичните и професионални общности и родители поставиха във фокуса на своите дискусии нуждите и предизвикателствата на съвременните родители в България и необходимостта да се засили подкрепата за тях в цялостната система на грижа за децата. "Днес родителите са индивидуалисти, които живеят в един мобилен свят с нови социално-икономически условия и отглеждането и възпитанието на децата става все по-трудно. Ние трябва да подкрепим родителите, както държавата, така и всички НПО, така и всеки един от нас." каза д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Родителите са най-важните значими възрастни в живота на всяко дете и тяхното благосъстояние е неразривно свързано с благосъстоянието на децата им. По време на срещата бяха споделени данни и опит, които показват, че днес много родители са изправени пред трудната задача да съчетават грижите за децата с професионалните си роли; да се справят със социално-икономическите условия и нарушената връзка и комуникация с децата в резултат на трудова миграция; или рисковете, произтичащи от дигиталната и медийната среда. Често родителите са също така неподготвени за промените, свързани с прехода към юношеството и необходимостта да намерят баланса между грижата за децата и тяхното овластяване за самостоятелен живот. Особено важни са потребностите на родители, които отглеждат деца с увреждания. В същото време липсват достатъчно възможности за подкрепа на родителите – стана ясно от проведената дискусия. Самите те често също нямат нагласата да търсят подкрепа извън семейството и близките хора. Срещата ясно очерта необходимостта от осигуряване и развиване на възможности за подкрепа на всички родители, които да се основата на партньорски взаимоотношение между професионалисти и родители и да насърчават семейно-ориентирания подход. Представен беше и опитът на Ирландия, където подкрепата за родителството е изведена като основен приоритет. Предстоят и още партньорски срещи, за да се постави родителството във фокуса на обществения дневен ред и да се осигури пълноценна подкрепа за децата в България.