17-ият семинар на Европейско-Азиатския форум (АСЕМ) “Правата на човека и децата” беше открит днес в София

07.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">За първи път на форум от такъв ранг участват и деца от над 30 държави, които представят  своите страни. Те дебатират въпросите, свързани с децата заедно със световните авторитети в тази област.</p>
<p style="text-align: justify;">Всички експерти от своя страна изразиха възхищението си от детското участие във вземането на решения, които ще се превърнат в устойчиви политики.</p>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.