17-ият семинар на Европейско-Азиатския форум (АСЕМ) “Правата на човека и децата” беше открит днес в София

07.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">За първи път на форум от такъв ранг участват и деца от над 30 държави, които представят  своите страни. Те дебатират въпросите, свързани с децата заедно със световните авторитети в тази област.</p>
<p style="text-align: justify;">Всички експерти от своя страна изразиха възхищението си от детското участие във вземането на решения, които ще се превърнат в устойчиви политики.</p>