3 декември – международен ден на хората с увреждания

03.12.2014г.

Преди 22 години Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания. Целта на този акт е да напомня и да мотивира обществото и институциите да предприемат по-ефективни действия за изграждането на подходяща архитектурна среда; включването в общообразователната система и пазара на труда, осигуряването на достъп до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към хората с увреждания.

Не само в днешния ден в центъра на общественото внимание трябва да бъде човекът с неговата индивидуалност и лично достойнство. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания, който и България следва. Чл. 26 от Хартата на Европейския съюз за основните права на хората с увреждания признава правото им да се „възползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността”. Основна цел на политиките за децата и хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания.

В изпълнение на тази цел са и усилията на Държавната агенция за закрила на детето. Част от тях са насочени към осигуряването на най-добрата грижа за децата с увреждания, настанени в специализирани институции. Вече 5 години България изпълнява целенасочени действия за интегрирането на тези деца в обществото, за осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко от тях. Със съвместните усилия на държавната и местните власти и неправителствените организации над 700 деца вече имат своя нов дом и правят първи стъпки към своята социализация и интеграция в общността.

Децата с увреждания имат нужда от любов, внимание, протегната ръка, топли думи и ясни правила за подкрепа.

Да им ги дадем!