52 деца и младежи с увреждания ще получат нов дом и по-добра грижа до края на септември

01.09.2014г.

52 деца и младежи с увреждания ще бъдат изведени от специализираните институции и настанени в резидентни услуги през месец септември, още 224 деца се подготвят за предаване на грижата и преместване в ЦНСТ или защитено жилище. Данните бяха представени и обсъдени с участници в процеса на деинституционализация на деца на работна среща, провела се  в гр. Банско, организирана в рамките на изпълнявания от ДАЗД проект „Подкрепа”. На срещата бяха набелязани мерки за подобряване на координацията между общините, които управляват новите услуги, и екипите на институциите, в които са децата и младежите. Дискутирани бяха и мерките, които се предприемат след промяната на Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания.

467 деца и младежи с увреждания са изведени през последната година от институциите и са настанени в новите услуги, разкрити в 29 от 80-те общини, ангажирани с изграждането и управлението им. До края на годината броят на момчетата и момичетата, настанени в ДДУИ, ще намалее до 949. При старта на процеса на деинституционализация на деца с увреждания през 2010 г. в специализираните за тях институции живееха 1797 деца и младежи – целева група на изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за всички“.

„Деинституционализацията не е просто преместване от едно място на друго, тя е процес, който трябва да гарантира по-добра грижа и повече възможности за децата и младежите. Ключов фактор в процеса е подготовката и подкрепата на персонала. Хората, които работят в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, трябва да познават всяко едно дете и младеж, техните потребности и желания, за да защитят по най-добрия начин интересите и правата им”, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя съобщи, че вече е започнала посещения в общините, в които ще бъдат извършени промени според актуализираната карта на резидентните услуги, за да се запознае на място с предложенията на местната власт.