Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

570 деца от цялата страна се включиха в Националния конкурс „Победи опасността!”

09.09.2014г.

570 момичета и момчета на възраст от 5 до 17 г. представиха свои творби за участие в Националния конкурс „Победи опасността!”. Той се организира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ във връзка с Годината на правата на детето и кампанията за детска безопасност.

Конкурсно жури от експерти в областта на изобразителното изкуство и от ДАЗД започна оценка на 600-те рисунки, фотографии и фотоколажи, постъпили в агенцията в определения срок – до 1 септември 2014 г. Всяко дете можеше да представи до 3 свои творби, които да показват възможните опасности в обкръжаващата среда, както и начините да бъдат избегнати. Подборът и класирането се осъществява в 3 конкурсни теми. Най-много творби са получени в раздел  „Победи опасността на пътя и в превозното средство” – 320 деца са изпратили 314 рисунки и 13 фотографии/фотоколажи. В категорията „Победи опасността у дома” са получени 150 рисунки и снимки от 142 деца, а в „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления” – 120 творби от 108 деца.

До 3 ноември 2014 г. пък е срокът за участие във втория конкурс на кампанията. В него могат да кандидатстват реализирани и реализиращи се през тази година програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца. Приемат се номинации от детски градини, училища, читалища,  клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; от държавни институции, областни и местни администрации; от неправителствени организации и фирми.

Награждаването на всички победители ще се състои на 20 ноември 2014 г., когато се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.