570 деца от цялата страна се включиха в Националния конкурс „Победи опасността!”

09.09.2014г.

570 момичета и момчета на възраст от 5 до 17 г. представиха свои творби за участие в Националния конкурс „Победи опасността!”. Той се организира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ във връзка с Годината на правата на детето и кампанията за детска безопасност.

Конкурсно жури от експерти в областта на изобразителното изкуство и от ДАЗД започна оценка на 600-те рисунки, фотографии и фотоколажи, постъпили в агенцията в определения срок – до 1 септември 2014 г. Всяко дете можеше да представи до 3 свои творби, които да показват възможните опасности в обкръжаващата среда, както и начините да бъдат избегнати. Подборът и класирането се осъществява в 3 конкурсни теми. Най-много творби са получени в раздел  „Победи опасността на пътя и в превозното средство” – 320 деца са изпратили 314 рисунки и 13 фотографии/фотоколажи. В категорията „Победи опасността у дома” са получени 150 рисунки и снимки от 142 деца, а в „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления” – 120 творби от 108 деца.

До 3 ноември 2014 г. пък е срокът за участие във втория конкурс на кампанията. В него могат да кандидатстват реализирани и реализиращи се през тази година програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца. Приемат се номинации от детски градини, училища, читалища,  клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; от държавни институции, областни и местни администрации; от неправителствени организации и фирми.

Награждаването на всички победители ще се състои на 20 ноември 2014 г., когато се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.