7-МА СЪВМЕСТНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА HOME-JUST ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В МИГРАЦИЯ

7-МА СЪВМЕСТНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА HOME-JUST ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В МИГРАЦИЯ

17.02.2021г.

На 28 януари 2021 г. експерти от Държавна агенция за закрила на детето взеха участие в 7-та съвместна експертна среща HOME-JUST за защита на децата в миграция, която се проведе онлайн.

Участие в срещата взеха и експерти по миграцията и правата на децата от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), Европейската комисия и различните агенции на ЕС. Една от основните теми по време на срещата беше актуалното състояние на Съобщението на Европейската комисия относно защитата на децата в миграция от 12 април 2017 г. Целта на срещата беше да бъдат идентифицирани предизвикателствата, както и да се обсъдят добри практики.

Сред основните приоритети за 2020 г. са били запазването на психическото здраве, насилствените детски бракове, като са проведени различни проучвания. Насочени са и усилия към осигуряване на безопасни и добре функциониращи външни граници, които да дават сигурност. Организират се различни обучения, като се цели придобиването на нужните теоретични и практически компетенции.

Frontex и Международната организация за миграция са организирали уебинар за борбата с трафик на деца в ЕС, Близкия изток и Северна Африка. Целта е да се организира осведомителна кампания, както и да бъде обменен опит и да бъдат обсъдени новите предизвикателства в областта на трафика на деца, особено по време на пандемията от Covid 19.

Г-н Хенрик Нилсен, ръководител на звеното за бежанците към Европейската комисия запозна участниците в срещата с актуалното състояние относно Съобщението на Европейската комисия относно защитата на децата в миграция от 12 април 2017 г. и Плана за действие за интеграция и приобщаване 2021-2027, в който е заложено: насърчаването на социалното сближаване и изграждането на приобщаващи общества за всички; гарантиране на това всички политики да са достъпни за всички, включително мигрантите и гражданите на ЕС с мигрантски произход; целева подкрепа, където е необходимо; подкрепа на всички етапи от процеса на интеграция; релокация на непридружени деца с мигрантски произход.

По време на срещата беше представен и приетият през месец ноември 2020 г. План за действие на Европейската комисия (2021-2027) за интеграция в областта на заетостта и образованието. В него се съдържат общи и целенасочени, конкретни действия, както и подкрепящи програми за непридружените деца, включително и прехода им към пълнолетие.