Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

71 102 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 през първата година от съществуването й

13.10.2010г.

Утре се навършва една година от официалното откриване на Националната телефонна линия за деца 116 111. За този период са приети 71 102 обаждания или средно по 210 на денонощие. Проведени са 14 311 консултации.

Броят на обажданията чувствително се е увеличил в периода февруари – март 2010 г., когато е проведна кампания за популяризиране на телефонната линия. През летните месеци се наблюдава спад на позвъняванията, което може да се обясни с ваканцията и липсата на училищна проблематика, т.е. по-рядко децата усещат нуждата да търсят помощ.

Най-активни на телефон 116 111 са децата и юношите – 86 % от консултациите са проведени с тях. Превес имат обажданията от момичета. На телефона те споделят своите емоционални проблеми и търсят информация за разрешаването им. Основните въпроси, които поставят са за:

  • проблеми в романтичните връзки – започване/прекратяване на връзки, несподелени чувства, изневяра;
  • сексуално здраве, безопасен секс, полово-предавани болести;
  • конфликти с приятели, отхвърляне от съученици;
  • психосоциални проблеми, отразяващи развитийни кризи – ниска самооценка, отхвърляне от връстници, трудности при установяване и поддържане на приятелства.

Други важни теми, по които се търси помощ на Националната телефонна линия за деца, са проблемите в семейството (развод на родителите, конфликти между поколенията, мъка на децата по родители, които са в чужбина). За това се обаждат около 10 % от децата, главно на възраст между 10 и 12 г.

Обажданията за претърпяно насилие също са около 10 %. Много често това са разговори с продължение – децата се обаждат многократно, за да споделят своите страхове. В голяма част от тези случаи се стига до подаване на сигнал за дете в риск до органите за закрила на детето.

Чести са и обажданията от роднини на дете в риск, съседи, приятели или граждани, които желаят да се информират за Националната телефонна линия за деца и нейните възможности или да подадат сигнал. Голяма част от получените сигнали са за просещи малчугани.

6 % от позвъняванията са от родители. Те се обаждат във връзка с конфликти между тях и децата им, при съмнения за развитийни проблеми на децата или за да съобщят за ситуации, в които другият родител неглижира или упражнява насилие над децата. Това показва, че родителите вече имат информация за линията и я разпознават като ресурс за помощ.

Под 1 % са обажданията от учители или представители на специализирани институции за деца.

Специалистите от телефон 116 111, след проведени консултации по телефона, са насочили сигналите към отделите за закрила на детето в страната /380 случаи/, към полицията /120 случаи/ или към училищен психолог /319 случаи/. Осъществени са и 476 връзки с други служби – лечебни заведения, лекари, Национална система за спешти повиквания 112.

Информация

Национална телефонна линия за деца 116 111 подпомага ефективността на системата за закрила на детето чрез подкрепа на децата от цялата страна и разширяване на възможностите им за получаване на специализирана помощ чрез информация, консултация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция; улесняване на достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства и популяризиране на тяхното функциониране; идентифициране на деца в риск и съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; подобряване на координацията и взаимодействието между органите, имащи отношение към грижите за децата.

Екип от професионалисти с образование в сферата на психологията, специалната педагогика, социалните дейности, с опит и желание за работа с деца и юноши, поемат обажданията и се стремят да предложат подкрепа, насочване и помощ за различни проблеми на децата, тийнейджърите, родителите.

Споделеното на телефон 116 111 остава поверително. Единствено, ако детето е в опасност, може да се ползва информацията, която се предоставя, за да се осигури помощ.

На линията може да се консултира всеки, но по проблеми, свързани с децата. Може да се обади възрастен и да съобщи за дете в риск или да потърси начин да помогне на дете.