Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

8-годишно момче е най-младият член на Съвета на децата

16.05.2016г.

8-годишният Преслав Вълешков бе избран за член на Съвета на децата към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Той е най-младият член на консултативния орган от създаването му до днес и ще представлява децата от Област Враца заедно с Виктор-Кристиян Василев.

Определени бяха и останалите 16 нови членове на Съвета. В следващите 2 години те ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България.

Комисия от експерти на Агенцията и представители на неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата и детското участие, разгледаха мотивационните писма на 31 момчета и момичета и след гласуване класираха следните кандидати:
<ul>
<li>Александра Танева - Област Бургас</li>
<li>Камелия Делянова - Област Ловеч</li>
<li>Ива Иванова - Област Монтана</li>
<li>Трифон Аврамов - Област Пазарджик</li>
<li>Йоана Захариева - Област Перник</li>
<li>Жанин Фахд Ал-Шаргаби - Област Плевен</li>
<li>Борис Ангелов - Област Пловдив</li>
<li>Андреа Начева - Област Разград</li>
<li>Йоана Димитрова - Област Силистра</li>
<li>Стефания Димитрова - Област Смолян</li>
<li>Ивана Мангинова - Област Сливен</li>
<li>Виктория Иванова - София област</li>
<li>Адриана Райкова - Област Стара Загора</li>
<li>Антоанета Лилова - Област Шумен</li>
<li>Иван Асен Енчев - Област Ямбол</li>
<li>Цветан Тодоров от гр. Пловдив - представител на децата с увреждания.</li>
</ul>
&nbsp;

Те ще заемат местата на членовете, чийто мандат приключва поради навършване на 18-годишна възраст.

За областите Благоевград и Видин не постъпиха кандидатури за Съвета на децата. Затова тези региони остават без представители в консултативния орган.

Всички деца, които изявиха желание да станат членове на консултативния детски орган, ще бъдат включени в специалната фейсбук група на Съвета на децата, чрез която ще имат възможност да изказват своето мнение и да дават предложения за обсъждане по време на заседанията.

<em>Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.</em>

<em>В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.</em>