Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

www.focus-news.net - Офелия Кънева, ДАЗД: Новият наръчник за работещите в Центровете за настаняване от семеен тип спестява усилия при ежедневната

21.08.2016г.

Председателят на Държавна <strong>агенция за закрила на детето</strong> (<strong>ДАЗД</strong>) <strong>Офелия Кънева</strong>, в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с изготвянето на първия наръчник с практически насоки за работещите в новите услуги в Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).

Фокус:

Г-жо Кънева, за първи път излиза наръчник с практически насоки за работещите в новите услуги в Центровете за настаняване от семеен тип. Какво наложи неговото създаване?

<strong>Офелия Кънева</strong>:

Най-добре насоките за социални услуги могат да се случват с професионална консултация именно от практиката и тъй като услугите в ЦНСТ са едни от най-новите в нашата страна - стартирахме оттам. Те са и най-масово разпространени като количество на територията на страната. Всички професионалисти съдействаха от над 90 центъра в страната. Доста труд се хвърли, но вярвам, че си струваше. Крайният вариант на наръчника е практическо помагало, което много лесно се ползва, дава директни отговори и спестява страшно много усилия на ежедневна база при работата с децата.

Фокус:

Предстои ли издаването на друг наръчник, който ще е свързан с работещите от кризисните центрове?

<strong>Офелия Кънева</strong>:

Да. Мислим да мултиплицираме диалогът с професионалните среди, именно по професионални направления и второто направление, с което върви активен диалог са колегите, работещи в сферата на кризисните центрове, тъй като те са доста обхватни като видове. В момента акцентът е поставен именно върху случаите на деца жертва на трафик. Заедно с всички представители на кризисни центрове от страната, ревизирахме изцяло практиката,обсъдихме начините, по които се преодоляват предизвикателствата в днешно време и на тази база в началото на септември ние ще имаме и вторият практически наръчник за професионалистите от кризисни центрове.

Фокус:

По какъв начин се отразява наръчникът за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства?

<strong>Офелия Кънева</strong>:

По отношение на подкрепата на осиновителния процес и на процеса в приемната грижа, държавата е създала една рамка, на която базира гарантирания минимум от държавна помощ, която трябва да се предостави на всеки кандидат-осиновител и на всеки приемен родител. Оттам нататък всеки доставчик на социална услуга има пълната свобода да разработи свои собствени насоки за работа на местно ниво. Конкретна двойка или с група двойки кандидат-родители. На този етап ние все още обследваме различните добри практики в страната и нямам е унифициран наръчник. С радост мога да спомена, че действително има много находчиви и успешни предложения, вече утвърдени от практиката в различните региони, които ще препоръчваме масово в случай на нужда от консултация на колеги в сферата. Не можем да се похвалим още с крайна дата, както се хвалим с наръчника за ЦНСТ и наръчника за кризисните центрове по отношение на темата подкрепа на осиновяване и подкрепа на приеман грижа. Мисля ,че сме на правилна посока в активен диалог с професионалистите.

Фокус:

По какъв начин трябва да бъдат издадени децата и младежите с увреждания от специализираните институции и на какъв етап е така наречената деинституционализация?

<strong>Офелия Кънева</strong>:

Това е една много активно дискутирана тема през последните години. С гордост може да се каже от много професионалисти, че деинституционализацията за деца с уверждания приключи, защото няма нито едно дете с увреждане в институция вече в България. Всички деца с увреждания, които са потребители на системата за грижа са обхванати от социални услуги в общността независимо дали тези услуги са от резидентен тип или са на дневна и почасова база, дали са комбинирани със съчетание от различни видове услуги или прочее. В тази връзка ние наистина можем да се похвалим като страна, като държава с един много успешен завършек на първия етап от деинституционализацията. Печелим адмирациите на много държави в рамките на Европейския съюз и не само. Надявам се, че на база нашия практически опит, който действително е доста успешен, ще имаме възможност много наши експерти да споделят опита си в други държави и да мултиплицират нашата практика. Процесът по деинституционализация продължава със следващите си етапи. Той не е приключил изцяло за децата и сега вторият етап включва насока към децата от институциите за лишени от родителски грижи и тези от домовете за медико-социални грижи.

Фокус:

Г-жо Кънева преди дни открихте Международния баскетболен камп, какви възможности разкрива той пред българските деца?

<strong>Офелия Кънева</strong>:

Това е много сериозно събитие с много мощна организация - над 220 деца от България и Австрия с повече от 10 треньори от четири държави. Една невероятно мащабна спортна платформа, която от една страна издига таланти, от друга ги осветлява и стимулира да се развиват. От трета страна по време на това събитие бяха поканени специални спортни мениджъри за деца, които присъстваха със своите портфейли от стипендии и си издирваха таланти на територията на България. Много се радвам, че има такива събития за деца, таланти, за деца с изявени дарби и възможности, не само в спорта, защото вярвам, че по този начин трябва да се случват нещата в активна подкрепа към децата. Спортният камп наистина демонстрира при една перфектна организация възможности за страшно много деца.

Фокус:

В рамките на лагера ще се състои и демонстрационен мач по баскетбол за хора с увреждания, каква е неговата цел?

<strong>Офелия Кънева</strong>:

Разбира се, че целта му е да популяризира възможностите за спорт без граници. Много се направи в нашата страна в последните години не само в сферата на спорта за хора с увреждания, но и за интеграцията на децата с увреждания въобще. Това е една прекрасна възможност да бъде демонстрирана една равна основа, една активна среда на взаимодействие на деца и на възрастни независимо от това дали те са с увреждания или не. Считам, че това е възхитителна провокация към общността, да се замисли преди всичко дали ние не сме хора, а след това хора с увреждания, хора спортисти или хора таланти или мениджъри. Много вярвам, че подобни спортни мероприятия ще ни накарат да се замислим над ценността си като личности като хора и на възможностите на тази основа, които предстоят пред нас.

Ще подкрепям инициативи, които са ангажирани с търсенето на таланти и даването на изява на таланти не само в спорта. На 9 септември връчвам наградите пък на един музикален рок фестивал, който издирва млади рок банди и ги лансира с помощта на известни рок звезди, не само български.

Деница КИТАНОВА