Ученици, родители и учители от столичното…

Как функционира Националната телефонна линия за деца 116111 на Държавната агенция за закрила на детето и чат приложението към нея дискутираха с представители на Агенцията ученици от четвърти до осми клас, родители и учители от столичното 140 средно…
21.12.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето ор…

Как да се подобри превенцията на детските бракове и случаите на ранни раждания, обсъдиха представители на компетентните институции и на неправителствени организации на междуинституционална среща, организирана от Държавната агенция за закрила на…
15.12.2023г.

Националният съвет за закрила на детето пр…

Днес, 13 декември, Националния съвет за закрила на детето проведе редовното си 49-то заседание. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова, която председателства Съвета запозна членовете му с подготовката на…
13.12.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето за…

За да гарантира още по-достъпен начин и всяко дете да има възможност при необходимост да бъде консултирано и да проведе разговор по важна за него тема с подготвени за това експерти, Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение към…
13.12.2023г.

Как функционира чат приложението към Нацио…

Ученици от 7 до 10 клас в градовете Плевен, Свищов и Велико Търново дискутираха с експертите от Държавната агенция за закрила на детето Гинка Шуклева и Георги Иванов полезността и дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111 с акцент…
10.12.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето и…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и Седа Кузуджу, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България подписаха меморандум за сътрудничество. „Съвместната работа на Държавната агенция за…
04.12.2023г.

Представител на Съвета на децата към предс…

Даяна Славова от Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето взе участие в XXIV-ят детски форум, който е организиран от УНИЦЕФ Турция и се провежда в град Анкара. Основната тема на събитието е „Изграждаме днес заедно…
21.11.2023г.

Отбелязваме 34 години от приемането на Ко…

Днес, 20 ноември, отбелязваме 34 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. С този акт се дава важно обещание на децата – да се направи всичко, за да се гарантират и защитават техните права, да живеят и да растат, да учат, да…
20.11.2023г.

Председателят на Държавната агенция за зак…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в откриването на национална конференция “Децата в дигиталния свят: Заедно за безопасен интернет за децата в България“. Д-р Иванова подчерта, че осигуряването на…
09.11.2023г.

Председателят на Държавната агенция за зак…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето  д-р Теодора Иванова и екипа на Агенцията представиха на въвеждаща пресконференция проект "Ефективни политики за всички деца" по договор BG05SFPR002-2.004-0001-C01, изпълняван от ДАЗД.…
08.11.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето ст…

Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване до гражданите кои според тях са най-важните предизвикателства, на които трябва да отговори бъдеща Стратегия за детето. Стремежът на ДАЗД e да бъдат събрани максимален брой предложения и да…
07.11.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето пр…

„В изпълнение на Плана за действие на Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ (2023 - 2026) Държавната агенция за закрила на детето положи много усилия, за да събере и анализира данните за децата с комуникативни…
24.10.2023г.