ДАЗД ВЪВЕЖДА ПРОГРАМА НА СЗО ЗА ОБУЧЕНИЕ Н…

По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето за първи път в България се въвежда общопризнатата програма на Световната здравна организация за обучение на родители на деца със затруднения в развитието. Пилотното тестване на програмата ще…
17.11.2020г.

ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ Н…

Децата, които са представители на всички области в страната, се включиха във второто за годината заседание на Съвета на децата. То се проведе онлайн на 3 ноември 2020 г. онлайн, поради наложените мерки срещу разпространението на COVID-19. Съветът…
03.11.2020г.

НОВ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТ…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на тържественото освещаване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Таланти и иновации“ в град Елин Пелин. Той е реализиран от Сдружение „…
12.10.2020г.

ДАЗД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА УЧИЛИЩН…

Държавната агенция за закрила на детето и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Регионалното управление за образование организираха обучителен семинар за училищни екипи – психолози, педагогически съветници и директори от…
08.10.2020г.

ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА…

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обявява прием на проектни предложения по процедура „Детски кътове“ Допустими кандидати са: работодатели и институции от централната и местна власт. Кандидатите…
02.10.2020г.

ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА ГОДИНА ДАЗД ПОДКРЕПЯ ЕВРО…

За шеста поредна година Държавната агенция за закрила на детето подкрепя Европейската седмица на спорта #BeActive в България, която се организира от министерството на младежта и спорта. Инициативата стартира със спортни демонстрации и активности на…
24.09.2020г.

ДАЗД СЪБРА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА…

Служителите на Държавната агенция за закрила на детето се събраха на изнесена работна среща и обучение, която се проведе в периода 16-18 септември 2020 г. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова откри събитието със синтезиране и обобщаване на…
18.09.2020г.

ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ З…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова взе участие в онлайн заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа в качеството си на представител на България. Заседанието предостави…
17.09.2020г.

ДАЗД ПОДКРЕПИ ПЪРВИЯТ РЕХАБИТАЛИТАЦИОНЕН Ц…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова бе официален гост на откриването на първия в България и на Балканите рехабилитационен център за деца с онкологични заболявания по покана на кмета на Община Костинброд, г-н…
14.09.2020г.

ДАЗД ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ДИРЕ…

„Като председател на Държавната агенция за закрила на детето, бих искала да споделя, че е от съществено значение да осигурим 4 неща: правото на достъп до образование за всяко дете; качествено и приобщаващо образование; да гарантираме  …
10.09.2020г.

43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВ…

На 9 септември 2020 година, в навечерието на новата учебна година и във важен за децата, родителите и учителите им момент, се проведе 43-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). За първи път в историята на Съвета…
09.09.2020г.

ВЪПРОСНИК ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСК…

периода 01.09-08.12.2020 г. е отворен за публично обсъждане и попълване публикувания от Европейската комисия въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024). Стратегията предвижда действия за защита на уязвимите…
04.09.2020г.