13.05.2010г.
Председателят на ДАЗД Надя Шабани откри Центъра от семеен тип "Нов живот" в с. Гложене, община Тетевен. В него ще бъдат настанени младежи от ДДМУИ “Света Петка”, с. Могилино. “Случаи като Могилино са урок за всички. Това е урокът, че вместо да… още
29.04.2010г.
Главният секретар на Държавната агенция за закрила на детето Даринка Янкова представи Кооординационния механизъм за работа при деца в риск по време на Националната конференция: „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи”.… още
22.04.2010г.
Членовете на Съвета на децата към ДАЗД обсъдиха на редовното си заседание днес възможностите за участие в проекта “NetАларама”. “NetАларма” има за цел да стимулира диалог между децата и младите хора в България за споделяне на добрите практики в… още
21.04.2010г.
На 19 април т.г. на Националната телефонна линия за деца в риск 116 111 се е обадила жена, която се е представила за собственичка на ферма, намираща се на 6 км от гр. Севлиево. Тя е разказала, че в изключително нехигиенични условия във фермата… още
21.04.2010г.
Дейността на ученическите съвети да се регламентира в новия закон за училищното образование, като се запише, че в тези съвети имат право да участват ученици от 5. до 12. клас, предложиха членовете на Съвета на децата към Държавната агенция за… още
16.04.2010г.
Комисия от Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по заповед на председателя на ДАЗД и състави акт за административно нарушение на директора на Националното училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Филип Кутев” в гр. Котел. Повод за… още
14.04.2010г.
Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов награди българските победители в европейското състезание за плакат, посветен на 20-годишнината от приемането на Конвенцията за ООН за правата на детето. Конкурсът се… още
14.04.2010г.
Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г. Основен акцент в нея са децата с увреждания и даровитите деца. Приоритетните области в Националната програма са намаляване на детската бедност и създаване на условия за… още
13.04.2010г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани получи писмо от главния прокурор Борис Велчев, в което се изразява готовността на Прокуратурата на Република България да съдейства за закрилата на децата в риск, съобразно дадените… още
09.04.2010г.
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България” и „Деинституционализцията на децата с подкрепа на структурните фондове” бяха представени за първи път пред областните управители и директорите на Регионалните дирекции за… още
01.04.2010г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани разпореди проверка по случая със 17-годишната ученичка от Котел. На 30 март т.г. тя е родила в квартирата си в гр. Котел и после е умъртвила детето. Експертите на ДАЗД ще… още
29.03.2010г.
По инициатива на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 15 март бе подписано Споразумение за сътрудничество и координиране на териториалните структури на органите за закрила при случаите на деца, жертви или в риск от насилие. Към… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.