Децата искат дейността на ученическите съв…

Дейността на ученическите съвети да се регламентира в новия закон за училищното образование, като се запише, че в тези съвети имат право да участват ученици от 5. до 12. клас, предложиха членовете на Съвета на децата към Държавната агенция за…
21.04.2010г.

Комисия от ДАЗД състави акт за администрат…

Комисия от Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по заповед на председателя на ДАЗД и състави акт за административно нарушение на директора на Националното училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Филип Кутев” в гр. Котел. Повод за…
16.04.2010г.

Заместник-председателят на ДАЗД връчи нагр…

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов награди българските победители в европейското състезание за плакат, посветен на 20-годишнината от приемането на Конвенцията за ООН за правата на детето. Конкурсът се…
14.04.2010г.

Правителството прие Националната програма…

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г. Основен акцент в нея са децата с увреждания и даровитите деца. Приоритетните области в Националната програма са намаляване на детската бедност и създаване на условия за…
14.04.2010г.

Прокуратурата се присъедини към Споразумен…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани получи писмо от главния прокурор Борис Велчев, в което се изразява готовността на Прокуратурата на Република България да съдейства за закрилата на децата в риск, съобразно дадените…
13.04.2010г.

Националната стратегия за деинституционали…

Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България” и „Деинституционализцията на децата с подкрепа на структурните фондове” бяха представени за първи път пред областните управители и директорите на Регионалните дирекции за…
09.04.2010г.

Проверка на случая със 17-годишната ученич…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани разпореди проверка по случая със 17-годишната ученичка от Котел. На 30 март т.г. тя е родила в квартирата си в гр. Котел и после е умъртвила детето. Експертите на ДАЗД ще…
01.04.2010г.

Екипи от представители на 10 институции ще…

По инициатива на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 15 март бе подписано Споразумение за сътрудничество и координиране на териториалните структури на органите за закрила при случаите на деца, жертви или в риск от насилие. Към…
29.03.2010г.

Надя Шабани ще представи в Брюксел българс…

Утре, 29 април т.г., председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани ще представи в Брюксел българската практика по организацията на деинституционализация на деца. Това ще стана по време на семинар за добрите практики в процеса…
28.03.2010г.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани издаде а…

Председателят на Държавната агенция за закрлила на детето Надя Шабани издаде наказателно постановление с административна наказание глоба в размер на 1000 лв. на личния лекар на 12-годишна родилка от с. Стряма, общ. Раковски, Пловдивска област.…
22.03.2010г.

Велина Стоянова бе председател на ДАЗД за…

Велина Стоянова — ученичка в 9 клас на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, стана председател за един ден на Държавната агенция за закрила на детето. Г-жа Надя Шабани, председател на ДАЗД, предаде поста на Велина по време на редовната седмична…
22.03.2010г.

Надя Шабани разговаря със зам.-главния про…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани се срещна с Галина Тонев — зам.-главен прокурор на Р.България, във връзка със стратрирането на проверки в домовете за деца с увреждания. В тях ще участват служители на ДАЗД и…
17.03.2010г.