Отпускане на социални помощи по Закона за закрила на детето

14.12.2015г.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗЗДет.за подкрепа на детето и семейството може да се отпуска финансова помощ в пари и/или натура. [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/otpuskane-na-socialni-pomoshti-1.pdf" download="all" viewer="google"]