Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

23.12.2015г.
Файлове

Конвенцията се прилага по отношение на всяко дете, което е имало обичайно местопребиваване в договаряща държава непосредствено преди да бъде нарушено правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения.