23.12.2015г.
Приета на 109 заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г.   още
23.12.2015г.
Конвенцията се прилага по отношение на всяко дете, което е имало обичайно местопребиваване в договаряща държава непосредствено преди да бъде нарушено правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения. още
23.12.2015г.
Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г. - ДВ, бр. 24 от 2007 г. В сила за Република България от 18 юни 2007 г.  още
15.12.2015г.
Етичният кодекс на работещите с деца представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др. Основната му цел е да очертае моралните отговорности на… още
14.12.2015г.
https://sacp.government.bg/wp-content/uploads/2017/08/metodichesko-rakovodstvo-preventsia-izostaviane-na-detsa-1.doc още
14.12.2015г.
https://sacp.government.bg/wp-content/uploads/2017/08/rakovodstvo-sotsialna-usluga-krizisen-center.pdf още
14.12.2015г.
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗЗДет.за подкрепа на детето и семейството може да се отпуска финансова помощ в пари и/или натура. [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/otpuskane-na-socialni-pomoshti-1.pdf" download="all" viewer="… още
14.12.2015г.
[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/nastanqvane-v-priemno-semeistvo.pdf" download="all" viewer="google"] още
06.10.2015г.
[embeddoc url="https://sacp.government.bg/wp-content/uploads/2017/08/do-uchastnitsite-v-predizbornata-kampania-za-izbor-na-organi-na-mestno-samoupravlenie.pdf" download="all" viewer="google"] още
12.11.2014г.
Предоставяне на социална услуга "Приемна грижа" - част І. [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/predostaviane-sotsialna-usluga-priemna-grizha-1-1.pdf" download="all" viewer="google"] Предоставяне на социална услуга - част ІІ… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.