08.05.2008г.
[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/metodichesko-ukazanie-razrabotvane-individualen-plan-spetsializirana-institutsia-za-detsa.doc" download="all" viewer="microsoft"] още
17.07.2007г.
[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/kontrol-po-spazvane-pravata-na-deteto.pdf" download="all" viewer="google"] още
12.07.2007г.
Комитетът на министрите на Съвета на Европа взе под внимание настоящия Обяснителен доклад на 1002-рото си заседание на ниво заместници на 12 юли 2007 г. Конвенцията бе представена за подписване в Лансароте (Испания) на 25 октомври 2007 г. по повод… още
13.01.2004г.
Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.02.2003 г. - ДВ, бр. 21 от 7.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 104 от 28.11.03.2003 г., в сила от 1.10.2003 г. още
18.03.2003г.
Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31.01.2002 г. - ДВ, бр. 16 от 12.02.2002 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 78 от 13.08.2002 г., в сила за Република България от 1.09.2002 г.[embeddoc url="http://… още
18.03.2003г.
Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. - ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., в сила от 28.07.2001 г.[embeddoc url="http://sacp.m-des… още
18.03.2003г.
Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г.  Ратифицирана с ре шение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.  В сила от 3.07.1991 г. [embeddoc url="https://sacp.government.bg/wp-content/uploads/2017/08/konventsia-na-oon-za-pravata-na-deteto.… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.