Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Информация за работата на НТЛТ 116 111 за периода 01.05.2020 до 28.07.2020 г.