Териториални структури на ДАЗД

Всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

София

тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39, 02/9339053

 

Бургас

тел./факс: +359 56/82 71 53

Варна

тел./факс: +359 52/64 24 25

Враца

тел./факс: +359 92/66 65 25

Пловдив

тел./факс: +359 32/64 97 98

Русе

тел./факс: +359 82/82 69 72;

Териториални отдели на АСП