19.11.2018г.
За провеждане на националната политика по наркотиците на местно ниво и дейности свързани с превенцията, в страната функционират 28 Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно информационни центрове към тях, които са разположени в 27… още
06.10.2018г.
Детски фонд на Обединените нации (УНИЦЕФ) www.unicef.bg Организация на обединените нации www.un.org Върховен комисариат за бежанците на ООН www.unhcr.org Международна организация по миграция www.iom.bg Съвет на Европа https://www.coe.int/en… още
06.10.2018г.
Български червен кръст www.redcross.bg  Национална мрежа за децата www.nmd.bg Фондация „Асист – Помагащи технологии“ www.assistfoundation.eu Фондация „Асоциация Анимус“ www. animusassociation.org Фондация „Бащи за отговорно родителство"… още
05.10.2018г.
Министерство на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/ Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/ Министерство на образованието и науката www.mon.bg/ Министерство на правосъдието www.justice.government… още
27.08.2018г.
Програма "Хоризонт" - в предаването "Закуска на тревата" - радиоигра "Деца рецитират стихове в ефира на БНР" (всяка събота от 7.45 до 8.00 часа); - в предаването "Рано в неделя" - детска рубрика "Млади фолклорни таланти" (всяка неделя) Програма "… още
13.07.2018г.
ДАЗД обявява конкурс за деца и младежи на тема „Безопасност на децата в дигитална среда“ Цел на конкурса Да се стимулира детското участие и да се реализират идеи, създадени от деца за деца за мобилни приложения с цел „Защита правата на децата в… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.