02.09.2018г.
Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството. още
20.12.2017г.
Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и информационна дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството. още
18.12.2017г.
Държавната агенция за закрила на детето, Съветът за електронни медии и Асоциациацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Българската национална телевизия и Българското национално радио подписаха Споразумение, с което приеха… още
09.11.2017г.
Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за хората с увреждания се договарят за предоставяне и обмен на информация.  още
12.10.2017г.
Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната, популяризаторска, спортна и доброволческа дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството. още
24.06.2017г.
Страните се договарят да обединят усилията си за развитие на  образователната и популяризаторската дейност в областта на закрилата и гарантирането на правата на детето.  още
27.04.2017г.
Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството. още
25.04.2017г.
Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството. още
13.03.2017г.
Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семействата. още
16.01.2016г.
Със споразумението двете институции обединяват усилията си в осъществяване на единна държавна политика за закрила на малолетните и непълнолетните деца-чужденци, търсещи и/или получили международна закрила в Република България.  още
03.03.2010г.
Споразумение за действия при деца в риск още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.