17.07.2010г.
да осигури условия за гарантиране правата на всяко дете в Република България чрез разработване политиката за детето и контрол на нейното изпълнение; да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на… още
16.07.2010г.
Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в агенцията. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги и при предоставянето им. Пресичане на… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.