ВЪПРОСНИК ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА (2021-2024)

ВЪПРОСНИК ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА (2021-2024)

04.09.2020г.

В периода 01.09-08.12.2020 г. е отворен за публично обсъждане и попълване публикувания от Европейската комисия въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024).

Стратегията предвижда действия за защита на уязвимите деца, защита на техните права онлайн,  предотвратяването и борбата с насилието. Тя включва и действия за засилване на защитата на децата от други европейски институции, европейски страни и заинтересовани страни. Изготвянето ѝ е съпътствано с широкообхватна публична консултация с национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните области, представители на научните и академичните среди и млади хора.

Всеки може да попълни въпросника за Стратегията на ЕС за правата на децата на електронен адрес:

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation.   

Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки официален език на ЕС. 

Стратегията се очаква да бъде представена през първото тримесечие на 2021 г.

Заедно постигаме повече за децата!