ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА (16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2019)

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА (16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2019)

26.09.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето приветства инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция „Европейски ден без загинали на пътя“, отбелязвана на 26 септември 2019 г. под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“, в контекста на Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември).

Агенцията подкрепя и обявяването от Министерския съвет на 2019-та за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото „Пази семейството си на пътя“. Инициативата представлява една чудесна възможност да се насърчат всички участници в пътното движение да допринесат за намаляване на рисковете и повишаване на своята и на другите пътна безопасност, докато шофират, ходят или карат велосипеди. Повишаването на културата на пътното движение е важно средство за намаляване на смъртните случаи на деца по пътищата. 

ДАЗД насърчава и участието в кампании като тази на Българския червен кръст, които целят да насочат общественото внимание към проблема с детския пътен травматизъм и подпомагането на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Агенцията призовава всички участници в пътното движение да спазват правилата за движение по пътищата с цел опазване на техния живот и живота на другите.